Zanim zainstalujesz pompę ciepła Pompy ciepła budzą spore - TopicsExpress          

Zanim zainstalujesz pompę ciepła Pompy ciepła budzą spore zain­teresowanie wśród inwestorów i coraz więcej budynków ­korzysta z energii grzewczej ­wytwarzanej przez te urządzenia. Zanim jednak zdecydujemy się na instalację pompy ciepła, warto sprawdzić, jakie ma ona wymagania i ograniczenia. Ważne na początek Chcąc uniknąć błędów i niepotrzebnych kosztów, decyzję o inwestycji w pompę ciepła należy uzgodnić z architektem już na etapie projektowania domu: Ustalamy z nim rodzaj budynku i jego zapotrzebowanie na energię, a tym samym przegrody i ich izolacyjność oraz otwory i ich jakość. Sprawdzamy, na jaki sposób pozyskiwania ciepła przez pompę pozwoli nasza działka – czy na wymiennik gruntowy poziomy, czy pionowy, a może będziemy mogli skorzystać tylko z pompy czerpiącej ciepło z powietrza? Ustalamy, także z architektem, jakie będą w budynku instalacje grzewcze. Dla pomp ciepła najkorzystniejsze jest ogrzewanie podłogowe. Przed wyborem pompy należy też określić, jakie funkcje ma ona spełniać. Na pewno ma zapewnić ogrzewanie, ale może również dostarczać ciepłą wodę, a latem też chłodzić. Ta decyzja powinna być starannie przemyślana. Kolejny krok to ustalenie rodzaju wentylacji – warto wybrać mechaniczną z odzyskiem ciepła. Gdybyśmy jednak chcieli, aby pompa dostarczała latem chłód, to również należy uzgodnić z architektem, aby dostosować do tego wentylację. Jeśli nie będziemy korzystać z kotła i wentylacji grawitacyjnej, wówczas nie ma potrzeby budowania kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz kotłowni. Trzeba jednak przewidzieć miejsce na pompę i zasobnik ciepłej wody oraz rekuperator. Można je lokalizować w pomieszczeniach, które będą pełnić także inne funkcje gospodarcze. W projekcie architektonicznym należy też przewidzieć przebieg kanałów wentylacyjnych i przejścia instalacji przez przegrody oraz szachty instalacyjne. W porównaniu z innymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi wydatki inwestycyjne na instalacje z pompami ciepła są dość wysokie, dlatego warto poszukiwać możliwości pozyskania tanich kredytów. Dla inwestorów indywidualnych najlepszą drogą poszukiwania środków na inwestycje jest doradztwo firm wykonawczych, które mają doświadczenie w budowie tego typu instalacji. Całą inwestycję najlepiej powierzyć jednej firmie, która jest w stanie przedstawić wiarygodne referencje lub takiej, która ma rekomendacje wiodących producentów pomp ciepła. Nie zapominajmy, że instalacje to inwestycja na kilkadziesiąt lat. Timber Haus - Budownictwo Przyszłości timberhaus.pl
Posted on: Thu, 10 Oct 2013 14:10:06 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015