dla tych, którzy byli nieobecni na wczorajszej debacie - audycja - TopicsExpress          

dla tych, którzy byli nieobecni na wczorajszej debacie - audycja z udziałem prof. Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pawła Zielińskiego, koordynatora krajowego ds. ustawy o zawodzie psychologa z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Psycholodzy walczą, aby ustawa o zawodzie psychologa zaczęła wreszcie obowiązywać w całości. Walczą już od 20 lat... - Na razie obowiązuje w zakresie najprostszych wymagań i standardów dotyczących wykonywania zawodu np. zachowania tajemnicy zawodowej czy uzyskiwania zgody osób z którymi pracujemy. Nie obowiązuje jednak w tej drugiej części - dotyczącej samorządności zawodowej. Brak uregulowania tej ostatniej kwestii oznacza m.in., że nie ma instytucji, która wydaje prawo do wykonywania zawodu. Nie wiadomo także gdzie można skarżyć się na psychologów, którzy popełniają błędy – wyjaśniła prof. Małgorzata Toeplitz-Winiewska, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W obecnym stanie prawnym, czyli braku kontroli zawodu psychologa, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. - Klient, idąc do psychologa, nie wie jakie ma on kompetencje. Gdyby okazało się, że dana osoba nie jest psychologiem, a to się często zdarza, pozostaje mu tylko droga sądowa. Szkody jakie taki pseudopsycholog może wyrządzić są jednak ogromne i trudne do przewidzenia – stwierdziła prof. Małgorzata Toeplitz-Winiewska.
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 16:21:52 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015