e2 ung tagalog - TopicsExpress          

e2 ung tagalog east asia co-prosperity sphere sa tagalog Ito ang patakarang pinalaganap ng mga Hapon ng sakupin nila ang Pilipinas kung saan layunin nitong pag-isahin ang mga Asyanong bansa tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Sa Ilalim Ng Mga Mga Hapon Presentation Transcript 1. Ang Pilipinas sa Ilalim ng mga Hapon Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS 2. Simula: Matapos masakop ang Maynila, itinatag ng mga Hapon ang Japanese Military Administration noong Enero 3, 1942 . Ito ay pinamumunuan ni Hen. Masaharu Homma bilang Direktor Heneral . 3. Hinirang ng mga Hapon si Jorge B. Vargas bilang pangulo ng Philippine Executive Commission noong Enero 23, 1942 . Itinatag ng mga Hapon ang Central Administrative Organization (CAO) bilang kapalit ng pamahalaang komonwelt. Si Hen. Homma at Jose B. Vargas sa isang pagpupulong sa Malakanyang. 4. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere Pinangakuan ng mga Hapones ang mga Pilipino na bibigyan ng kalayaan kung ito ay makikiisa sa patakaran nilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Binuwag ang mga partido pulitikal at itinatag ang Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas (KALIBAPI) . Mga Kasapi ng KALIBAPI at poster ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere 5. Ikalawang Republika ng Pilipinas Itinatag ang Preparatory Commission for Philippine Independence upang bumuo ng bagong Saligang Batas. Sa bisa nito, itinatag ang Ikalawang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Jose P. Laurel bilang pangulo. Ang gabinete ni Pang. Laurel at mga tagapayong Hapon sa isang pagpupulong. 6. Isang Pamahalaang Puppet ang itinatag na republika. Bagaman isang Pilipino ang pangulo, mga Hapones pa rin ang makapangyarihan. Ang mga kautusang ipinalabas ni Pang. Laurel ay hindi ipinatupad kapag hindi ito makakabuti para sa mga Hapones. Mga pinuno ng Ikalawang Republika (mula sa kaliwa), Pang. Jose P. Laurel, Jorge Vargas (ambasador ng Pilipinas sa Hapon) at Benigno Aquino Sr. (Ispiker ng Pambansang Asamblea). 7. Pagbabago sa Edukasyon Sa bisa ng Military Order No.2, nilikha ang Commission of Education, Health and Public Welfare . Ilan sa mga layunin nito ang pagsupil sa mga kaisipang kanluranin, pagtuturo ng wikang Nippongo at pagtaguyod ng pagmamahal sa paggawa. 8. Pamumuhay ng mga Pilipino Nabuhay sa takot ang mga Pilipino. Laganap sa buong kapuluan ang walang awang pagpaparusa at pagpatay sa mga Pilipino. Naging instrumento ng kalupitan ng mga Hapones ang mga Kempeitai (pulis-militar) at MAKAPILI (Pilipinong maka-Hapon). 9. Comfort Women Maraming mga babae ang naging biktima ng panggagahasa ng mga sundalong Hapones. Sila ay tinawag bilang mga comfort women . Noong una, ayaw aminin ng pamahalaang Hapon ang gawaing ito, hanggang sa naglakas-loob na inihayag ni Maria Rosa Henson (Lola Rosa) kaniyang karanasan noong 1992. 10. Mickey Mouse Money Ipinatupad ng mga Hapones ang paggamit ng mga bagong salaping papel. Tinawag ito ng mga Pilipino bilang Mickey Mouse Money sapagkat halos wala itong halaga. Ang isang salop ng bigas ay nagkakahalaga ng isang bayong na pera. 11. Suliraning Pangkabuhayan Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain dahil sa pagkasira ng mga taniman at sakahan. Ang presyo ng mga bilihin ay nagsitaasan. Upang mabigyang lunas ang kakulangan ng pagkain, binuo ng pamahalaan ang Philippine Commodities Distribution Control upang magrasyon ng mga pagkain. Nagtayo din ito ng mga Bigasang Bayan (BIBA) upang maging maayos ang pagbebenta ng bigas. 12. Kilusang Gerilya Dahil sa kalupitan ng mga Hapones, maraming mga Pilipino ang sumali sa kilusang gerilya. Ito ay itinatag ng mga dating kawal na Pilipino at Amerikano. Ang iba sa kanila ay itinatag ng mga dating pinuno ng bayan o lalawigan. 13. HUKBALAHAP Ang pinakamalaking pangkat ng mga gerilya ay ang HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan laban sa Hapon) na itinatag ni Luis Taruc . Ito ay binubuo ng mga magsasaka mula sa Gitna at Katimugang Luzon. 14. Konklusyon Kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Ang ipinangakong maunlad at payapang bansa sa patakarang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay nanatiling pangako lamang. Dahil dito, hindi nakuha ng mga Hapon ang kooperasyon ng mga Pilipino. Ano ang Greater East-Asia Co Prosperity sphere? Ito ang patakarang pinalaganap ng mga Hapon ng sakupin nila ang Pilipinas kung saan layunin nitong pag-isahin ang mga Asyanong bansa tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Ano ang kahulugan ng greater east asia co-prosperity sphere? Hangad nito na maging maunlad ang lahat ng bansa sa Asya at ang tanging makinabang sa yaman ng Asya ay tanging mga Asyano ... Nais nito ng pagkakaisa tungo sa kasaganaan ng mga bansa sa Asya Nais pag-isahin ng greater esat asia co-prosperity sphere ang mga bansa sa? Asya Anong bansa ang nagtatag ng Greater East Asia Co-Prosperty Sphere ng taong 1913 at 1945? india po..jeje Bakit naitatag ang greatest east asia co-prospherity sphere? NAitatag ito upang maisakatuparan ang pagkakaroon ng malawakang imperyo ng Japan. Panahon ng hapon Presentation Transcript 1. Pananakop ng mga Hapon Lance Gerárd Gonzaléz Abalos, B.S.E. (cand.) 2. Timeline: Tumakas si Hen.Pagsalakay ng MacArthurmga Hapon sa papuntang Australia Fall ofPearl Harbor Corregidor Dec. 8, Dec. 26, March 11, April 9, May 6, 1941 1941 1942 1942 1942 Ideneklara ang Fall of Bataan Maynila bilang Open City 3. Pagsalakay sa Pearl Harbor • Dec. 8, 1941, sinalakay ng mga puwersang Hapon ang Pearl Harbor, Hawaii. Sunod-sunod na sinalakay ng mga Hapon ang mga base ng mga Amerikano sa Davao, Cavite, Baguio, Clar k Field, at Zambales. 4. Pagdating ng mga Hapon • Dec. 10, 1941, narating ng mga Hapon ang Aparri, Cagayan at Vigan, Ilocos Sur. Dumaong naman ang malaking puwersa ng mga Hapon sa Lingayen, Pangasinan. Unti-unting nasakop ng mga Hapon ang buong Pilipinas. 5. Open City • Upang iligtas sa trahedya ng digmaan ang Maynila, idineklara ni Hen. MacArthur ito bilang Open City Noong Dec. 26, 1941. Iniutos din nito na alisin ang mga kagamitang pandigma sa Maynila at ilipat sa Bataan. 6. War Plan Orange • Ipinag-utos ni Hen. MacArthur ang pagsasanib puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor. Kasama sa mga inilikas ang mga pinuno ng pamahalaang komonwelt. 7. Paglikas ni Pang. Quezon • Sa payo ni Pang. Roosevelt, tumakas si Pang. Quezon at ng kanyang pamilya at gabinete mula Corregidor papuntang Australia noong ika-20 ng Pebrero, 1942. Iniwan niya ang pamamahala ng Pilipinas kay Jose Abad Santos. Mula Australia, dinala sila sa Washington D.C. 8. Pagtakas ni Hen. MacArthur • Labag man sa kanyang kalooban, nilisan ni Hen. MacArthur ang Corregidor papuntang Australia noong Marso 11, 1942. Humalili sa kanya bilang pinuno si Hen. Jonathan Wainwright. Pagdating sa Australia, ipinahayag niya ang makasaysayang pangakong “I shall return.” 9. Pagsuko ng Bataan • Dahil sa matinding hirap at gutom, isinuko ni Hen. Edward P. King, kumander ng USAFFE sa Bataan, ang mga puwersa nito kay Hen. Masaharu Homma noong Abril 9, 1942. 10. Death March • Ang mga sumukong sundalo ay nagmartsa sa loob ng maraming araw ng walang pagkain at inumin mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Mula dito, sila ay isinakay sa mga tren at dinala sa Camp O’ Donnel sa Capas, Tarlac. 11. Death March 12. Death March 13. Pagsuko ng Corregidor • Noong Mayo 6, 1942 isinuko ni Hen. Jonathan Wainwright ang Corregidor sa mga Hapon. Ipinag-utos niya rin ang pagsuko sa lahat ng puwersa ng USAFFE sa buong Pilipinas. 14. • Matapos sumuko ang Corregidor, napasailalim ang Pilipinas sa mga bagong mananakop. Sinikap ng mga Pilipino na mamuhay ng maayos bagama’t may banta ng panganib. Ito ang simula ng pananakop ng Hapon na tumagal hanggang sa bumalik ang mga Amerikano noong 1945. 15. Ang Pilipinas sa Ilalim ng mga Hapon 16. Simula: • Matapos masakop ang Maynila, itinatag ng mga Hapon ang Japanese Military Administration noong Enero 3, 1942. Ito ay pinamumunuan ni Hen. Masaharu Homma bilang Direktor Heneral. 17. • Hinirang ng mga Hapon si Jorge B. Vargas bilang pangulo ng Philippine Executive Commission noong Enero 23, 1942. Itinatag ng mga Hapon ang Central Administrative Organization (CAO) bilang kapalit ng pamahalaangSi Hen. Homma at Jose B. Vargas sa komonwelt.isang pagpupulong sa Malakanyang. 18. Greater East Asia Co-ProsperitySphere • Pinangakuan ng mga Hapones ang mga Pilipino na bibigyan ng kalayaan kung ito ay makikiisa sa patakaran nilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Binuwag ang mga partido pulitikal at itinatag ang Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas (KALIBAPI). Mga Kasapi ng KALIBAPI at poster ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere 19. Ikalawang Republika ng Pilipinas • Itinatag ang Preparatory Commission for Philippine Independence upang bumuo ng bagong Saligang Batas. Sa bisa nito, itinatag ang Ikalawang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Jose P. Laurel bilang pangulo. Ang gabinete ni Pang. Laurel at mga tagapayong Hapon sa isang pagpupulong. 20. • Isang Pamahalaang Puppet ang itinatag na republika. Bagaman isang Pilipino ang pangulo, mga Hapones pa rin ang makapangyarihan. Ang mga kautusang ipinalabas ni Pang. Laurel ay hindiMga pinuno ng Ikalawang Republika ipinatupad kapag hindi(mula sa kaliwa), Pang. Jose P. Laurel, ito makakabuti para saJorge Vargas (ambasador ng Pilipinas saHapon) at Benigno Aquino Sr. (Ispiker ng mga Hapones.Pambansang Asamblea). 21. Pagbabago sa Edukasyon• Sa bisa ng Military Order No.2, nilikha ang Commission of Education, Health and Public Welfare. Ilan sa mga layunin nito ang pagsupil sa mga kaisipang kanluranin, pagtuturo ng wikang Nippongo at pagtaguyod ng pagmamahal sa paggawa. 22. Pamumuhay ng mga Pilipino • Nabuhay sa takot ang mga Pilipino. Laganap sa buong kapuluan ang walang awang pagpaparusa at pagpatay sa mga Pilipino. Naging instrumento ng kalupitan ng mga Hapones ang mga Kempeitai (pulis- militar) at MAKAPILI (Pilipinong maka-Hapon). 23. Comfort Women • Maraming mga babae ang naging biktima ng panggagahasa ng mga sundalong Hapones. Sila ay tinawag bilang mga comfort women. Noong una, ayaw aminin ng pamahalaang Hapon ang gawaing ito, hanggang sa naglakas-loob na inihayag ni Maria Rosa Henson (Lola Rosa) kaniyang karanasan noong 1992. 24. Mickey Mouse Money • Ipinatupad ng mga Hapones ang paggamit ng mga bagong salaping papel. Tinawag ito ng mga Pilipino bilang Mickey Mouse Money sapagkat halos wala itong halaga. Ang isang salop ng bigas ay nagkakahalaga ng isang bayong na pera. 25. Suliraning Pangkabuhayan• Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain dahil sa pagkasira ng mga taniman at sakahan. Ang presyo ng mga bilihin ay nagsitaasan. Upang mabigyang lunas ang kakulangan ng pagkain, binuo ng pamahalaan ang Philippine Commodities Distribution Control upang magrasyon ng mga pagkain. Nagtayo din ito ng mga Bigasang Bayan (BIBA) upang maging maayos ang pagbebenta ng bigas. 26. Kilusang Gerilya • Dahil sa kalupitan ng mga Hapones, maraming mga Pilipino ang sumali sa kilusang gerilya. Ito ay itinatag ng mga dating kawal na Pilipino at Amerikano. Ang iba sa kanila ay itinatag ng mga dating pinuno ng bayan o lalawigan. 27. HUKBALAHAP • Ang pinakamalaking pangkat ng mga gerilya ay ang HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan laban sa Hapon) na itinatag ni Luis Taruc. Ito ay binubuo ng mga magsasaka mula sa Gitna at Katimugang Luzon. 28. Konklusyon • Kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Ang ipinangakong maunlad at payapang bansa sa patakarang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay nanatiling pangako lamang. Dahil dito, hindi nakuha ng mga Hapon ang kooperasyon ng mga Pilipino.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 23:30:36 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015