n m ng t ko goi ch b nua ....ko con qu t den b nua... Thj dug trch - TopicsExpress          

n m ng t ko goi ch b nua ....ko con qu t den b nua... Thj dug trch t vo tinh V moi th d co gioi h cua no m t chon cach dug lai de di sag m con dg # ko co b............du rag se rat b...nhug do la dieu cuoi cug t co th lam dc...vi neu di tip tr con dg ay...se chi them d lg m thoi.......se k cn nhug ln wan tm....hay hoi thm nua d....vi t la th ay ma....se ko kc vi dieu gi nua...1 ln la wa du de t tha th....haixxxxx....dien rô that
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 12:40:57 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015