Abdul Quotes Posts - TopicsExpress          

Posts by Abdul QuotesREAL TALK!!!!!!! “Bakit importante ang pera sa isang
REAL TALK!!!!!!! “Bakit importante ang pera sa isang relasyon.” Sa henerasyon nating ito, karamihan sa mga babae ay ginagawa nang batayan ang pe...

Trending Topics
© 2015