seberapa tolerannya alloh pada hamba-hambanya yg selau berbuat - TopicsExpress          

seberapa tolerannya alloh pada hamba-hambanya yg selau berbuat kesalahan baik yg di sengaja atau tidak, kit takpernah tau. terkadang maha pengasih dan penyayang dan maha pemberi ampuna yg ia berikan membuat kita asik berbuat kesalah berulang-ulang...sesungguhnya kmi telah berbuat jolim bersama kemunafikan, sob jangan sepelekan setiap melakukan kesalahan hingga menjadi kebiasan...dgn alasan tuhan mahapengampun lgi maha penyayang...bertanda nafsu kita lebih kuat dari akalkita sob.tetap berhati-hati dan waspada.
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 18:01:03 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015