Bismillah,......... Jangan jadikan itu untuk tidak beribadah - TopicsExpress          

Bismillah,......... Jangan jadikan itu untuk tidak beribadah karena-Nya yaaaa,.................. Pasti kuat dan bisa ko!!!!! Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke 17,. Co-Paste : ϐismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma shalli `ala Muhammadin wa `ali Muhammmad(in). Allahummahdini fihi lisha lihil a`mal(i). Waqdhili fihil-huwa`ija wal-a`mal(a). Ya man la yahtaju ilat-tafsiri was-su`al(i). Ya `aliman bima fi shuduril-alamin(a). Shalli `ala Muhammadin wa alihith-thahirin(a)”... :: `Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, bimbinglah aku di dalamnya kepada perbuatan yaήƍ baik. Penuhilah di dalamnya semua kebutuhan dan pengharapanku. Wahai Yaήƍ tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan. Wahai Yaήƍ Maha mengetahui segala yaήƍ tersimpan di dada para makhluk-Nya. Curahkan rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yaήƍ disucikan`... Ąάmΐΐn Yάªª Ŕõßßǻl Ąlaάmΐΐn
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 01:38:03 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015