DI BAWAH ADALAH PAKEJ YANG ANDA BOLEH PILIH M: Master.....(HOT!!! - TopicsExpress          

DI BAWAH ADALAH PAKEJ YANG ANDA BOLEH PILIH M: Master.....(HOT!!! ITEM) YURAN PENDAFTARAN ASAL RM200.PROMOSI 150. (Modal Permulaan Free RM40 akan diberi oleh admin) - Anda boleh taja D/A/R/FR/SR/TR shj. D: Dealer YURAN PENDAFTARAN ASAL RM150. PROMOSI RM80. - Anda boleh taja A/R/FR/SR/TR shj. A: Agent YURAN PENDAFTARAN ASAL RM100. PROMOSI RM50. - Anda boleh taja R/FR/SRTR shj. R: Retail YURAN PENDAFTARAN ASAL RM70. PROMOSI RM30. - Anda boleh taja FR/SR/TR shj. FR: First-Retailer YURAN PENDAFTARAN ASAL RM40. PROMOSI RM20. - Anda boleh taja SR/TR shj. SR: Second-Retailer YURAN PENDAFTARAN ASAL RM30. PROMOSI FREE - Anda boleh taja TR shj. TR: Third-Retailer YURAN PENDAFTARAN ASAL RM15. PROMOSI FREE - Tidak boleh taja mana-mana status,kecuali anda upgrade ke status yg lebih tinggi lg.
Posted on: Sun, 08 Sep 2013 14:38:35 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015