Elva människor hängde under en helikopter, tio män och en - TopicsExpress          

Elva människor hängde under en helikopter, tio män och en kvinna. Repet var inte starkt nog att hålla för dem allihop, så de beslutade att en av dem måste släppa taget om repet. Annars skulle de alla falla ner. De kunde inte bestämma sig för vem som skulle släppa repet, men kvinnan häll ett väldigt rörande tal. Hon sade att hon, frivilligt, skulle släppa repet, för att en kvinna är van att ge upp allt för sin man och sina barn, och för män i största allmänhet utan att få någonting tillbaka. Så snart hon hade avslutat sitt lilla tal började alla männen att applådera...
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 21:33:17 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015