MANADO ketika Simao d’Abreu di tahun 1523 menjumpai sebuah - TopicsExpress          

MANADO ketika Simao d’Abreu di tahun 1523 menjumpai sebuah kota moyang kita telah menetas pulau ke atas punggung burungburung yang ribuan tahun menerbangkan kesunyiannya ke didih gelombang ke ribaan saman di sejengkal laut dengan mitosmitos naga sejak itu perahuperahu tiba dalam bau kopi dan kisah sutera juga Sharif Makdon lelaki bersorban menabur kalam ke atas petapeta pelayaran adzan menggema dengan takbirtakbir indah ke tubuhtubuh sejarah yang setiap incinya teralas sejadah dari barat Pedro Alfonso mengirim tiga kapal layar mensitir mata lahar sejarah itu, menampilkan sinar baru di atas pucukpucuk ilalang dan bungabunga rempah mekar sepanjang musim mengharumi lembah, laut dan mantramantra abad dengan segala epiknya binatangbinatang kecil berupa sisi dari kisah purba membentuk ayunan di lapislapis angin dalam jalur pelayaran yang kian ramai kian kemari, kian ke sini, ke pesisir ke hutanhutan dipenuhi lebah madu getah pepohon yang diburu pada pelayaran pada pertempuran kapalkapal asing, pedagang cina hingga Peter Diego de Magelhaes mencelupkan jejari ke kali jengki memurnikan kepala rajaraja dengan air suci dari kisah pasang dan surut musimmusim yang juga tibatiba menyulut api peperangan api tumpah ke dalam kota ke dalam guciguci sejarah yang pecah ketika graafland menulis parasparas murung legenda burungburung di hutan keramat orangorang sangir yang jadi penduduk pertama para Walian dan misionari menterkarkan panenan gagal dalam murka dewa hingga terbunuhnya Pater Lorenzo Garalda di kitab tua injil yang terengah menabur biji sesawi ke kedalaman hati manusia air mata jatuh dari langit ke atapatap kisah itu meresidu keperkasaan pedang sakti Danangbala yang perkasa merakit perang demi perang untuk sesuatu yang samar di matanya dahulu, kini, dan selamanya kemulian yang tumbuh di anyir darah sebuah benteng spanyol berdiri di pesisir kota dibangun dari kayukayu balok jadi sengketa Spanyol – Belanda di tubir laut Sulawesi, diperlintasan benderabendera kerajaan se nusantara dengan dua kapal perang Molucco dan Diamant meruntuhkan Spanyol di tahun 1661 De Nederlandsche Vastigheit jatuh Ford Amsterdam tumbuh di bawah kisah yang juga runtuh itu kini tumbuh lagi kisah baru, bentengbenteng yang lebih kukuh mengisi seksi boulevard dengan menaramenara asing yang tak kita kenal, bersama legenda penyamunan yang dilegal sebagaimana sejarahnya kota ini pernah diserang gerombolan kera seperti VOC menguasainya dalam ratusan tahun yang kalah ternyata dibutuhkan epik lebih perkasa di ujung sebuah pena sebab dalam kata merdeka pun penjajah punya beribu wajah 2013
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 11:40:02 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015