Grabe ang usok sa kalsada! Mga hayop na bus, di ba? Pero sila ba - TopicsExpress          

Grabe ang usok sa kalsada! Mga hayop na bus, di ba? Pero sila ba ang may pakana sa global warming? Narito si Stephen Pacala, Director ng Princeton University Environment Institute: "In contrast, the rich are really spectacular emitters. . . . the top 500 million people [about 8 percent of humanity] emit half the greenhouse emissions. These people are really rich by global standards. Every single one of them earns more than the average American and they also occur in all the countries of the world. There are Chinese and Americans and Europeans and Japanese and Indians all in this group." Kaya wag manisi kung di mo alam ang statistics! Ibaling ang galit sa mga tunay na may sala --sa sistemang nagpapayaman sa mga malalakas kumain ng enerhiya!
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 22:20:43 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015