Kamber Demaj nga Gjermania shkruan: Kerkojmi nga qeveria e - TopicsExpress          

Kamber Demaj nga Gjermania shkruan: Kerkojmi nga qeveria e Kosoves,qe ti kthehet emeri origjinal ne gjuhen Shqipe Prishtina .Nuk eshte e drejte te shkruheti Kryeqyteti i Kosoves ne gjuhen Serbe-Pristina, mbesim me shprese se dote gjejmi mbeshtetje nga Qeveria e Kosoves. Nënshkruaj edhe Ti! https://change.org/de/Petitionen/kryeministrit-t%C3%AB-republik%C3%ABs-s%C3%AB-kosov%C3%ABs-z-hashim-tha%C3%A7i-kthejini-emrin-kryeqytetit-t%C3%AB-kosov%C3%ABs-mjaft-e-p%C3%ABrdhos%C3%ABt-vendin-me-em%C3%ABrtime-serbe
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 21:19:32 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015