LTV has been here long inuf for you guys to stop feeling sorry for - TopicsExpress          

LTV has been here long inuf for you guys to stop feeling sorry for It....I Mean it doesnt improve even a single bit feela haree critisiza baa re kwatela.... we all familliar with the poor sound...hahaha haore osa shebelletse Volume goes Automatically to Max....ebe ea itheola...Neng neng e hlaisa the old SABC Rainbow lines with an old tone like *Tuuuuuuuuuuuuuu* i mean shit is crazy....imagine those vintage lines on your Plasma screen....neng neng ese tsamaa e tima feela....neng neng haore o shebelletse Ditaba mme eane wa Rea rebolla osa hlaha asantsa Rebolla... Now, hakea Shebella UMA s hohang but I Knew hore something is totally Gona go Wrong...you know....LesothO logic...shit like that...but I dont understand how some of yall feel sorry for whatever li flop tse ntse li etsahala mono....The question is...how long are yall gona feel sorry for TV lesotho....I mean Obviously baa tseba hore yall complain but haba leke ho improva....Everything eba disaster....its either Sekhowa sea hana or Sound e poor Jwalo ka ea movie tsa makwerekwere I dont even wana talk about The visual. jwale skanna complainang ka di UMA hoba nesentse le tseba :v :v :v Ke hauhela li guestnyana tsa Molimo tsa SA....Kore this is more than embarassing :v :v embarassing tse mona tse affectang audience...the kinda shit that makes you wana hide under your pillow and suffocate yourself to death!! :v :v :v Lesotho For you.
Posted on: Sat, 08 Nov 2014 21:15:39 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015